6.000 jaar erfgoed, onderzocht en bewaard

In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Met drie teams wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden en verplichtingen die horen bij het beheer van dit Haagse archeologische bodemarchief. Team Uitvoering voert archeologisch onderzoek uit en is daarvoor volledig gecertificeerd. Team Advisering draagt vooral zorg voor de bevoegd gezag taken van de gemeente. Team Collectie beheert het gemeentelijke archeologisch depot en is verantwoordelijk voor communicatie en publieksbereik.

Recente toevoegingen

Bekijk alle vondsten

Slijpsteen

Bekijk vondst Slijpsteen

Deksel

Bekijk vondst Deksel

Voetje

Bekijk vondst Voetje

Schrabber

Bekijk vondst Schrabber

Agenda

Vechten als een Romein – stadsboerderij Kakelhof

6 augustus 2022

stadsboerderij Kakelhof

Hoe verdedigden de Romeinen vroeger hun fort? Door samen te werken! En waarom hielden ze eigenlijk hun schild boven hun […]

Lees verder Over Vechten als een Romein – stadsboerderij Kakelhof
Bekijk de volledige agenda